Защо мръсният въздух е проблем?

Това е поредната история, която публикуваме от страницата на "Ковид-19 и другия фронт".

От Е.Х.

С настъпването на зимния сезон, много хора очакват да усетят особения мирис на студ примесен с пухкав сняг, да възкликнат „мирише на зима!“ Но уви, от години все по-силно усещаме неприятният и тежък мириз на дим от въглижща, изгорени битови отпадъци, стари обувки, пластмаса…Тази миризма на „зима“ е най-често срещана в ромските квартали. Но дали мръсният въздух, който дишаме, идва само от ромските квартали?

България стана първата страна членка, осъдена от ЕС за неспазване на нормите за фини прахови частици във въздуха в периода от 2010 до 2014 година. България води пред държави, в които има значителна тежка промишленост, която замърсява въздуха в пъти повече.

Факт е, че темата не е била толкова коментирана през годините, както напоследък.  

Факт е също, че мръсният въздух не е причинен само от домакинствата. Особена роля за това, че дишаме мръсен въздух има и държавата, тъй като има сведения, че в България се горят отпадъци от други Европейски държави. Възможно е това да е причината да не се коментира темата за мръсния въздух.

Ето някои основни неща, които самите ние, „гражданите“ приемаме със затворени очи. Основните източници за замърсяването са отоплението и старите автомобили, които се карат в България. Горенето на твърдо гориво за отопление, особено използването на некачествени въглища, замърсява значително заради съдържанието на пепел и сяра.

Друг основен проблем е карането на стари автомобили. По-новите и екологични автомобили в страната са на 10 години, но по-голямата част са все още по-стари, на около 20 години. Освен старите автомобили, друг проблем е и недостига на екологични автобуси в страната.

Как можем да променим тази ситуация? Как можем да постигнем живот с по-чист въздух. Всеки един от нас го иска, но промяната трябва да започне с действия на всеки от нас. Първото нещо, с което можем да започнем, е да спрем да горим отпадъци за отопление, ако имаме възможност да заменим нашите стари печки с нови екологични уреди, които използват пелети или по-висококачествени въглища.

Мръсният въздух поражда сериозни проблеми със здравето, особено осезаеми сред ромското население и малките деца в ромските квартали: хронични респираторни инфекции, астма, главоболие, дразнене на очите, носа, гърлото, повишен риск от развитие на астма.

За да избегнем тези проблеми, както за нас, така и за всички останали, и най-вече за малките деца, промяната трябва да започне от всеки един човек. Може да започне от теб и мен и нашите навици в ежедневието ни.

Повече за инициативата "КОВИД-19 и другият фронт" може да научите ТУК.