Заключителното събитие на проект „Градоустойчиво: регулирани квартали за по-добър живот”

Заключителното събитие на проект „Градоустойчиво: регулирани квартали за по-добър живот”, изпълняван от фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с финансовата подкрепа на Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз,  се проведе на 25.10.2022 г. в Дома на Европа, гр. София. В събитието участваха представители на партньорските организации, представители на общините, включени в проекта, представители на държавни институции, международни и неправителствени организации. По време на срещата от партньора по проекта - „Алфа Рисърч“ бяха представени резултатите от социологическите проучвания, проведени сред общински експерти в сферата на жилищните политики по отношение на местните практики за адресиране на проблемите с незаконните ромски жилища, както и запознатостта и прилагането на конкретни процедури за разрешаване на съществуващите казуси. Бяха представени и резултатите от проучванията за спецификите, социално-икономическия статус и основните предизвикателства пред ромските общности в 30 общини, включени в проекта, както и за нагласите им към жилищните условия и градоустройството в кварталите, в които живеят.

Постигнатата промяна сред общинските служители и ромските представители в резултат на проведените обучения по модела на ТСА за урегулиране на незаконни квартали, лицензираните обучения „Заедно в пъстър свят“ и „Овластяваща оценка“ беше представена от Мария Методиева, ръководител на проекта.

Арх. Венета Златинова - експерт на „Градоустойчиво“, представи устройствените характеристики на кварталите с преобладаващо ромско население в 30 общини, включени в проекта. Юристите на проекта – Александър Кашъмов, Даниела Михайлова и Кирил Илиев представиха: „Възможностите за подобряване на законодателството, регулиращо премахването на незаконни постройки“, „Жилищните условия в ромските квартали: проблеми и уредба“ и „Социалните общински жилища – остаряла уредба и разбирания. какво още може да бъде направено?!“

Заключителните думи в срещата бяха на Сара Перин, изпълнителен директор на Тръста за социална алтернатива, която представи възможностите за и след урегулиране в общините, включени в проект „Градоустойчиво.

Материалите от заключителната среща, както и информация за всички дейности и резултати на проект „Градоустойчиво“, са публикувани ТУК.