Втори месец успешна дистанционна форма на патронажната грижа

Изминаха два месеца, откакто семейните сестри по проект „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ работят от вкъщи. Заради Covid-19, която наложи масова социална дистанция, патронажните сестри преминаха много успешно към дистанционни "посещения", по време на които те консултират и напътстват млади бременни жени и майки с бебета до 2 г.

От 16 март 2020 г. екипите по проекта в София и Пловдив реорганизираха работния си процес, осъществявайки „алтернативни контакти“ с майките – телефонни обаждания и виртуални срещи чрез най-различни мобилни приложения. Следвайки нормалния график на проекта и имайки възможността да бъдат гъвкави заради създалата се извънредна ситуация, семейните сестри успяха да установят и поддържат регулярен контакт с почти всички потребители на услугата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“. Тези от най-уязвимите семейства, до които екипът нямаше достъп поради липса на телефон или средства за заплащане на битовите сметки от страна на семействата, бяха посетени и подпомогнати от колегите ни на терен - здравни медиатори.

Проектът и работата на екипите се оказа ключов фактор в подкрепата за младите майки по време на кризата, когато беше наложен ограничен достъп до здравни и социални услуги. Освен че консултираха непрестанно младите жени по медицински въпроси, патронажните сестри работеха и със семействата в посока по-добро психично здраве в наложената социална изолация. Екипите регистрираха непрестанно и нововъзникналите спешни нужди сред семействата в най-голям риск, така че те да бъдат подпомогнати допълнително – с хранителни пакети, съвети за намиране на работа, съдействие от здравен медиатор.

Въпреки нестандартните условия, в които работеше програмата, потребителите останаха ангажирани и признателни за грижата. А патронажните сестри пристъпват към поетапно възстановяване на нормалната теренна работа след началото на юни.