Учители на уязвими деца получиха библиотеки с детски книжки

Малките деца учат най-ефективно, когато са активни, имат избор и резултатът от работата им се цени. Незавършените проекти са също толкова важни, колкото и завършените – процесът, а не само крайният резултат носи учене. Сътрудничеството, а не състезателността и сравнението с другите поражда увереност и готовност за поемане на рискове.

За да подкрепим прилагането на тези педагогически подходи, отправихме предизвикателство към педагози, работещи с малки деца от непривилегировани общности, да създадат с децата от групите си образователен или творчески проект с продължителност поне 3 дни. Условията на предизвикателството бяха подбрани така, че да насърчат развитието на нагласи у децата като постоянство, търпение, целеустременост, работа в екип. Също така продължителната дейност по заданието, която надхвърля един ден в детската градина и изисква материалите да останат непокътнати в процеса на работа, гради у децата чувство за принадлежност към общност на знанието и откривателството, а и прави атмосферата в занималнята по-домашна.

Получихме стотици снимки от работата на учители и деца от детски градини, с които ТСА развива модела на професионални учещи общности, във Велико Търново, Горна Оряховица, Средец, Бургас и Тетевен. Радостни сме да споделим една малка част от тях и творческата атмосфера в занималните.

Всички учители, изпратили снимки от процеса на работа, ще получат от ТСА специално изработена библиотечка за деца и набор от подходящи висококачествени детски книжки, насърчаващи приобщаването и многообразието.

Предизвикателството е част от работата на ТСА по разпространение в България на принципите за качество на педагогическата практика на Международната асоциация „Стъпка по стъпка“, които поставят учителя в центъра на качеството на ранното учене и грижа.