ТСА подпомага дейности за задържане на ученици в училище в с. Кардам

В усилията си да задържат учениците в училище и да получат качествено образование ЦМДТ – Амалипе си сътрудничи с ръководството на местното ОУ „Л. Каравелов“ както и с ромски родители от групите на Калдарашите и Хорхане Рома в с. Кардам. Училището от своя страна среща затруднения поради ниския брой ученици.

В резултат на инициативите с ромските родители, организирани от Амалипе, се създаде Родителски клуб. По този начин родителите активно се включват в училищния живот на своите деца. Родителският клуб инициира дискусии и лекции сред членовете на ромската общност в новосъздадения Общностен център, като основно се фокусира върху ролята и нуждата от образование на ромите.

С цел учениците редовно да посещават училище, те са окуражени да се запишат в  клубове по интереси, които се състоят след часовете – „Здрави, трудолюбиви и сръчни“ и „Аз пея, танцувам и творя“. Клубовете помагат на учениците да разширят своите познания и да развият своите умения докато се забавляват.

Децата от с. Карадам са взели  участие  в отбелязването на двата национални празника в началото на месец март като сами са направили и раздали мартеници и лентички-трикольор на жителите на селото. На 8 март те са изнесли специално представление, посветено на майката. По случай „Първа пролет“ бивши и настоящи ученици от селото са взели участие в похода до местността „Маринка Лъка“.

В стремежа си към по-добри постижения на децата в училище, Амалипе оргранизира Зелено училище за учениците от с. Кардам. Родителите и учителите споделят, че в резултат на цялостния подход на Амалипе за задържане на децата в училище, учениците са станали по-усърдни в училище и имат желание да учат.