ТСА участва в Международен форум на ЮНЕСКО в Колумбия

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ взе участие на Международния форум за включване и равнопоставеност в образованието – "Всеки, който учи има значение", проведен в Кали, Колумбия. Той се организира миналата седмица, а изпълнителният директор на ТСА Сара Перин присъства по покана на ЮНЕСКО.

Близо 500 делегати от над 40 страни се събраха, за да обсъдят важни аспекти от темата на форума. Включиха се министри на образованието и други правителствени представители, експерти в областта на образованието, изследователи, хора от частния сектор, младежки организации, медии, както и неправителствения сектор.

Целта на форума беше да обсъдят образователните политики, които спомагат процеса на включване на малцинствените групи, както и да се споделят онези практики, които очертават прогреса след Конференцията в Саламанка преди 25 години. На нея беше възприето убеждението, което постави основите на важен принцип за включването в училищната среда, а именно: „Когато е възможно, всички деца трябва да учат заедно, без значение трудностите и различията. Училища трябва да припознават разнообразните нужди на своите ученици“.

Форумът целеше също така и да се изяснят потенциалните възможности за включването на малцинствените групи във все по-дигиталния свят, в който живеем, с оглед на икономическите и социални трансформации.

ТСА взе участие и в няколко панела на форума, посветени на ранното детско развитие.

Що е то включващо образование? Да имаш достъп, да участваш, да принадлежиш и да учиш. Само по този начин всеки учащ има значение. Наша е отговорността да премахнем бариерите пред достъпа, участието, принадлежността и ученето, така че всяко дете да има равен шанс да се развива и да надгражда собствените си таланти и интереси.

По време на форума, участниците успяха да обменят опит, знания и експертиза от различните сфери, в които се работят. Учители, директори на училища, хората, които създават политиките и образователните експерти имат уникалната възможност да изградят по-равнопоставена и приобщаваща среда в училищата, като по този начин положат пътя към едно по-равнопоставено и приобщаващо общество като цяло.

Това е едновременно и предизвикателство, и привилегия.