ТСА стартира шестия програмен цикъл на програмата "Равен шанс"

ТСА стартира шестия програмен цикъл на програмата „Равен шанс – достъп до средно образование“. ТСА ще осъществи програмата в партньорство с 15 НПО-та и ще подкрепи приблизително 360 ученика в цялата страна от 9-ти до 12-ти клас.

Програмата бе създадена в отговор на ниските нива на записване в средните училища от страна на ромските и други ученици от икономически уязвими групи. По нея се осигуряват средства за учебници, училищни пособия и транспорт. Изследванията показват, че понастоящем по-малко от 50% от ромските ученици завършват осми клас, а по-малко от 15% от тях завършват средно образование. Затова целта на Програма „Равен шанс“ е да отговори на най-неотложните нужди на учениците, чиито семейства не могат да си позволят разходите за тяхното образование – пътуване до училище и закупуване на учебници, което възпрепятства както редовните посещения в час, така и академичния им успех.

Подкрепата по програмата e отворена за всички от семейства в икономически неравностойно положение. Повечето от кандидатстващите ученици са от ромски произход, тъй като мнозинството от ромските семейства формират голяма част от бедните в страната. Като резултат от програмата се очаква броят на записани ученици в средните училища да се повиши, да имат редовна посещаемост и по-висок успех, да завършат курса на обучение и накрая да получат диплом за средно образование.