ТСА стартира програма "Заедно - здраве бебе, здраво бъдеще"

„Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ (Nurse Family Partnership – Bulgaria) е лицензирана програма, насочена към млади родители, които очакват първото си дете. По програмата работят медицински професионалисти - сестри и акушерки, които провеждат домашни посещения и осигуряват подкрепа, грижа и нови знания на бъдещите родители в целия период от бременността до навършване на 2 години на детето.

„Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ е създадена преди 38 години от проф. Дейвид Олдс и нейната ефективност е доказана чрез множество рандомизирани контролирани проучвания в световен мащаб. По настоящем програмата се осъществява в Австралия, Англия, Канада, Норвегия, САЩ, Северна Ирландия, Холандия, Шотландия, като резултатите във всички страни са еднакви:

-          По-добро пренатално здраве

-          Успешен изход от бременността

-          По-малък брой травми на децата от инциденти

-          По-дълъг период до следващата бременност

-          Повишен процент на трудова заетост сред майките

-          По-добра готовност за училище

В момента програмата се осъществява в България в нейната подготвителна първа фаза, която включва превод и адаптация на разработените ръководства, методология, обучителни модули и много други програмни материали. Първият екип, състоящ се от ръководител, медицински сестри, акушерки и здравни медиатори, бе формиран и нает тази година през месец май.

С цел да се постигнат максимално близки до международните резултати, екипът преминава през серии от обучения, които продължават в рамките на повече от година. Въвеждащо обучение на екипа бе проведено от фондация „Здраве и социално развитие“ през първите 4 седмици след формирането на екипа. Международният консултант и експерт по стратегии и интервенции за ранно детско развитие на Nurse-Family Partnership® г-жа Ан Роу допълнително води двуседмично обучение, което дава възможност на екипа да се запознае в дълбочина с основните елементи и методи на програмата, както и да тренира на практика новите знания чрез различни ролеви игри под ръководството на г-жа Роу и клиничните лидери. В рамките на още 6 седмици ще се състои обучение на екипа от Медицински Университет – Варна по специално разработена програма на УНИЦЕФ  за екипите, правещи домашни посещения. Първата серия от обучения на екипа приключва в края на месец юли, когато е планирано и започването на работата на терен и обхващането на първите бременни майки в програмата.