ТСА стартира новата си програма "Развитие и кариера"

Програма „Развитие и кариера“
В търсене на иновативно и нестандартно решение на  предизвикателствата пред заетостта сред икономически уязвими общности и насърчаване на икономическия растеж и устойчивост в страната, Фондация „Тръст за социална алтернатива“ представя програма „Развитие и кариера“, която има за цел да отговори на:

Предизвикателствата пред работодателите при набиране, селектиране и наемане на представители от икономически уязвими общности;
Предизвикателствата пред осигуряването на качествени средно и нискоквалифицирани служители с подходящи трудови навици и социални умения;
Предизвикателствата пред кариерното развитие и необходимостта от инвестиции в човешкия капитал за постигане на оптимално усвояване на нови знания и умения, за да постигнем растеж и развитие на частния сектор в България.
Какво предлага програма „Развитие и кариера“:

Достъп до база данни от търсещи трудова заетост;
Безвъзмездна финансова подкрепа за осигуряване на обучение на работното място;
Безвъзмездна финансова подкрепа за кариерно развитие на представители на икономически уязвими общности;
Програмата ще се изпълнява на територията на 4 области: София, Пловдив, Монтана и Стара Загора.

За участие в Програмата е необходима висока мотивация и желание за успех чрез прилагането на иновативни подходи!

Очакваме Ви!

За контакти: Стана Илиев - siliev(at)tsa-bulgaria.org, Мария Методиева - mmetodieva(at)tsa-bulgaria.org