ТСА отбеляза началото на своята програма "Бизнес алтернативи"

Вчера, 7 октомври, в Клуба на архитекта в гр. София, ТСА даде начало на своята програма „Бизнес алтернативи“, която е базирана на предприемаческия модел 16-седмична Работилница за бизнес възможности – Как да развием печеливш и перспективен бизнес, разработен в Харлем, Ню Йорк. Програмата цели да даде възможност за хора в неравностойно положение да развият успешни бизнеси, водещи до финансова независимост и подобрено икономическо състояние.

Веднъж седмично в период от 5 месеца млади и ентусиазирани предприемачи ще участват в обучение за придобиване на бизнес познания и практически умения, които ще им помогнат с достъпа до бизнес контакти и ще им послужат за основа при търсене на капитал за малък и среден бизнес. По време на дискусионни сесии участниците ще се срещат с успешни предприемачи и бизнес експерти, които ще им помогнат да развият своя бизнес или да изградят своята бизнес идея, да структурират цялостен бизнес план и да участват в конкурс за най-добре развити идеи.

Научи повече