ТСА обявява началото на Програма "Одитен фонд"

ТСА има удоволствието да обяви началото на програма за финансиране на ангажименти за независим финансов одит на своите грантополучатели и партнньори. За участие, виж Покана и условия 2015.