ТСА кани организации/фирми/лица за участие в коледен базар в гр. София

ПОКАНА ЗА СПОНСОРИРАНО  УЧАСТИЕ  В КОЛЕДНИЯ БАЗАР В СОФИЯ, 2016 г.

Фондация «Тръст за социална алтернатива» (ТСА) и Инициатива за социално израстване (ИСИ), в партньорство със Столична община и DB Events, oтправят покана към организации, социални предприятия, фирми, регистрирани в България, и лица от общности в неравностойно икономическо положение да участват в традиционния Годишен немски коледен базар пред Народния театър «Иван Вазов» в гр. София, който ще се проведе в периода 18 ноември - 21 декември 2016 г.


За заявяване на интерес за участие моля изпратете Регистрация за участие в коледен базар до 13ти октомври 2016 г.   /четвъртък/.
Одобрените участници ще бъдат информирани до 25 октомври 2016 г.
В рамките на проект «Цветна България:  София Коледен базар 2016 г.», който е част от Годишния немски коледния базар, ТСА ще осигури подкрепа за участието на 16 представители на общности в неравностойно икономическо положение, съгласно предварително определени критерии и изисквания. Подкрепата включва заплащане на търговското пространство и пътни разходи с цел да се предостави възможност на заявилите желание да изложат свои продукти и да разширят партньорската си мрежа и възможностите за устойчив бизнес.

На участниците в коледния базар – производители, занаятчии и предприемачи в неравностойно икономическо положение  от различни региони на България – ще бъдат предоставени 6 традиционни дървени коледни къщички, за да представят и продават продуктите си. Стоките, които могат да бъдат включват традиционни български сувенири и изделия, занаятчийски продукти, биопродукти, мед, билки, козметична промишленост, винопроизводство, хранително-вкусова промишленост и др. В завсимост от нуждите на участниците, коледните къщички ще поместят паралелно максимум 2 организации/фирми с по един или двама представители, като е необходимо осигурено присъствие  всеки ден в периода на коледния базар.  Важно е продуктите да отговарят на стандартите и визията на коледния базар, затова под вниманиеще ще се вземат организации/фирмии, които произвеждат арт-продукти, сувенири и други подходящи за целта продукти - коледни сувенири, еко сувенири от дърво, български традиционни сувенири и продукти от занаятчииски практики, медни изделия, продукти и стоки от желязо, бижута, ароматизирани сувенири и продукти, продукти и стоки от мед, билки и др. Специално внимание ще бъде отделено на дизайна на продуктите и опаковката. Специалисти дизайнери ще съветват и съдействат на място предприемачите/продавачите по въпроси за подобряване на маркетинга.

Участниците в коледния базар ще бъдат подбрани от комисия от  представители от ИСИ, ТСА, DB Events и общинска администрация  град София.

Моля, свалете и попълнете Регистрация за участие в коледен базар за да заявите участие и я изпратете на SIlieva@tsa-bulgaria.org (Стана Илиева, координатор на проект).

За повече информация:

ТСА, Стана Илиева, координатор на проект:  мобилен +359 882 882 721;   e-mail: SIlieva@tsa-bulgaria.org

ИСИ,  тел.: +359 898 322 203, e-mail: info@socialempowerment.org,