ТСА и сдружение „Да прегърнем дете“ ще си партнират в подкрепа на уязвими майки

 Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) и сдружение „Да прегърнем дете“ обединяват усилия в подкрепа на уязвими млади майки. Двете организации сключиха партньорско споразумение за насочване на потенциални клиенти към проекта „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ (ЗЗБЗБ), част от програма „Първите 1000 дни“ на ТСА. В рамките на проекта жени в риск до 22 години, които са бременни с първото си дете, получават грижа и напътствия в дома си от семейни сестри – до навършване на 2 г. на детето.

Същевременно, в зависимост от индивидуалните нужди, настоящи клиенти на проекта ЗЗБЗБ ще бъдат консултирани и насочвани към услуги на „Да прегърнем дете“. Сдружението работи в посока превенцията на изоставянето на деца, защита правата на детето, както и професионална подкрепа на осиновители в следосиновителния период.

Водени от идеята, че всяко дете има правото на семейна грижа, двете организациите ще работят съвместно за подобряване на родителските грижи в България. Пожелаваме си успешно и ползотворно партньорство!