ТСА и Посолството на САЩ в България отбелязват Глобалната седмица на предприемачеството със събитие


 СПОДЕЛЯНЕ НА УСПЕШНИ ПРАКТИКИ С ДОМАКИНИ ФОНДАЦИЯ „ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВИ“ И ПОСОЛСТВОТО НА САЩ В БЪЛГАРИЯ

/съобщение до медиите/

На 17 ноември 2016г. програма „Бизнес алтернативи“ на фондация „Тръст за социална алтернатива“ и Посолството на САЩ в България организират събитие за обмяна на опит и добри практики в социалното предприемачество сред жени и малцинствени групи в сферата на земеделието. Събитието ще открият г-жа Мартина Стронг, Заместник посланик на Посолството на САЩ, г-жа Десислава Тальокова, Изпълнителен директор на фондация „Америка за България“ и г-н Росен Иванов, член на Борда на директорите на фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Събитието ще се проведе на 17 ноември 2016г. от 18.30.ч. в зала 1 на Военния клуб, бул. „Цар Освободител“ №7.

За контакти: Камелия Атанасова, мениджър на програма „Бизнес алтернативи“

Подробности за програмата на http://ba-bg.org/

Програма „Бизнес алтернативи“ е предназначена за амбициозни и ентусиазирани предприемачи, които искат да създадат бизнес, водещ до финансова независимост и създаване на общност от взаимно подкрепящи се предприемачи чрез развиване на бизнес умения, обмяна на опит, знания и бизнес контакти.