Тръст за социална алтернатива се срещна с водещи фирми в Сливен

             

Провеждането на мрежови събития и обмяната на идеи за привличане и задържане на персонал бяха част от темите, обсъждани на срещи с водещи компании в Сливен, сред които Пластформ 2004, Джоди – 1 ЕООД, Ретал Балкан ЕООД и екипът по проект „Първи стъпки за професионално развитие“.

Обучението и развитието на човешките ресурси са ключови области за икономическия растеж в Сливен и областта. Поддържането на мотивацията, високите резултати и качеството сред служителите са само част от предизвикателствата, за които частните фирми търсят гъвкави решения.

В рамките на проекта, ТСА предвижда предоставянето на възможности за младежи на възраст от 15-29 години да подобрят уменията и готовността си за приобщаване към пазара на труда, както и да посетят местни фирми и предприятия, за да се запознаят с работната среда в реални условия.

Проект „Първи стъпки за професионално развитие“ се изпълнява от фондация „Тръст за социална алтернатива“, с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост, и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкуретноспособна и приобщава Европа.

Тук можете да научите повече за проекта:  Проект „Първи стъпки за професионално развитие“.