"Свят без граници" получи приза на НСОРБ

На годишната среща на Националното сдружение на общините в Република България неправителствената организация „Свят без граници" получи приз за работата си с община Стара Загора и реализираните съвместни проекти в социалната сфера на стойност 3 млн лв. Създадена от роми, “Свят без граници” е организация, работеща по проблеми на ромската общност в гр. Стара Загора. Към момента тя е партньор на ТСА по проект "Готови за училище" за югоизточна България.