Сю Лъман, член на Консултативния съвет на ТСА, на посещение в България през последната седмица на месец юли

Сю Лъман, член на Консултативния съвет на Тръст за социална алтернатива (ТСА), ще проведе поредица от срещи в страната през последната седмица на месец юли по покана на ТСА. Г-жа Лъман ще има възможността да  се запознае с успешни модели и добри практики, насочени към подобряване на образователните постижения и икономическа независимост с цел прекъсване на порочния кръг на бедността сред общности в икономически неравностойно положение в България.

По време на своята визита г-жа Леман, която е член на борда на Teach for America и Harlem Children’s Zone в САЩ ще се срещне със Фондация „Заедно в час“, която се стреми да осигури качествено образование за всяко дете в България  чрез дейности, подобни на тези на Teach for America. Също така, тя ще посети  Младежка фондация „Арете“, целяща да изгради устойчиви социални мрежи, които насърчават образователни постижения, взаимно подпомагане и лидерство сред ромската общност. Г-жа Лъман ще говори и с Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ за техните програми, свързани с достъпа до образование на деца от ромски произход и превенция на отпадането от училище.

Освен в областта на образованието, Г-жа  Лъман има интерес и в трудовата заетост. Тя е член на борда и на една от най-успешните граждански инициативи за насърчаване на трудовата заетост в Щатите сред уязвими общности – STRIVE National Partnership. В тази връзка тя ще се срещне и със стажантките на фирма Хемус ООД, във Велинград , където те се обучават в тъкачни умения и ще им бъде осигурена дългосрочна заетост. Г-жа Лъман ще се запознае отблизо и с проблемите на земеделието у нас на среща със земеделски производители от област Пловдив, които посредством финансовата и експертна подкрепа на Фондация „Земята-източник на доходи“ успяват да осигурят сигурност и приходи за своите семейства.

В програмата на г-жа Лъман е предвидена и среща с компании, членове на Българския форум на бизнес лидерите, на която ще се обсъдят добри практики сред американски и български компании за популяризирането и прилагането на международни стандарти на публично-частни партньорства и възможностите за насърчаване на корпоративно социалната отговорност в България.