Студентска активност за финал на стипендиантската подкрепа на бъдещи медици

Зюмбюла иска да бъде полезна на общността в родното си село и  организира малка инициатива. Избира теми като хигиената на ръцете и предпазване от кърлежи и свързаните с тях заболявания. Забелязала е, че за това се говори малко, а вече знае, че именно ръцете са основното транспортно средство на микроорганизмите. Зюмбюла споделя, че Дълго поле е с ниска надморска височина и кърлежите там се срещат често, затова е важно малки и големи да знаят как да се предпазват от тях. Именно с факти за кърлежите, които участниците намират за изненадващи, Зюмбюла успява да „грабне“ своята публика по време на инициативата.

Зюмбюла е от село Дълго поле, обл. Пловдив. Тя е първа година в специалност „Лекарски асистент“ на Медицински университет- Пловдив. Завършила Обединено училище „Христо Ботев“.

Най-запомнящият се момент, според нея е бил танцът на “Clean Hands’. Въпреки следобедния час, всички били изпълнени с енергия и танцували доволни и щастливи с чисти, омацани с дезинфектант, ръце. Според Зюмбюла, инициативата е била абсолютен успех. За това съди по интереса и активното участие на учениците, които отговаряли на въпроси и се чувствали достатъчно комфортно и те да задават. Смята, че инициативи като тази не само спомагат за научаване на нещо ново, но и за развиване на умения за екипна работа и комуникация. Фактът, че участниците я познават и знаят как е стигнала до този момент в живота си, би ги мотивирал повече, на което тя искрено се надява.

Успехът на малката общностна инициатива на Зюмбюла е доказателство, че, ако искаш да ангажираш вниманието на някого, най-целесъобразно е това да идва от човек от общността. Хората са по-склонни да чуят нещо ново, когато този човек познава тях и тяхната среда и знае кой проблем е всъщност актуален в общността.

Общностната инициатива организирана от Зюмбюла, която е участничка в „Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ в рамките на „Фонд Активни граждани България“ и подкрепена от менторката си проф. Ани Кеворкян.