Стипендианти-студенти в медицински специалности от цялата страна разговаряха за студентския живот по време на пандемия

Участниците в Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи медицински специалности се събраха виртуално, за да поговорят за протичането на сесията по време на пандемия, както и за живота си през последните месеци на онлайн обучение. Студентите се обединиха около тревогите и затрудненията, които липсата на практически занимания предизвиква при подготовката на всички с амбиции да станат добри медицински специалисти.

Със студентите си поговорихме още за стипендиантската програма и организирането на доброволчески дейности във времена, в които социалната изолация е силно препоръчителна.

41 са тазгодишните стипендианти на Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, управлявана от фондация Тръст за социална алтернатива и реализирана в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.

Докато 14 от стипендиантите продължават участието си в програмата след като са били одобрени през изминалата 2018/2019 академична година, 27 бяха новоодобрените студенти. Целта на стипендиантската програма е да допринесе за сформирането на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринесат за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход. Голяма част от стипендиантите ни разказват за повишена активност, включително доброволческа дейност на местно ниво, свързана с участие или организиране на инициативи, включващи информационни или дезинфекционни мероприятия за превенция на разпространението на коронавирус.

Участниците в програмата получават финансова подкрепа под формата на стипендии за период от една академична година, както и наставничество от ментор - професионалист в здравната сфера. Въпреки сложната ситуация и преминаването към дистанционно обучение във всички висши училища в страната с цел ограничаване на разпространението на Covid-19, стипендиантите успешно работиха със своите ментори. В рамките на съпътстващата програма за Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, менторите подкрепят студентите както в развиването на техните академични и професионални умения като здравни професионалисти, така и за подготовката и организирането на инициативи, насочени към повишаване на информираността относно често срещани здравни проблеми и подобряване на здравното състояние на ромската общност. Тази година стипендианти и ментори бяха подпомогнати в съвместната си работа от специално подготвени за тях наръчници и онлайн дискусионни групи и събития, създадени като отговор на невъзможността за организиране на физически събития за обмен на опит.