Становище относно промените на Законопроекта за предучилищното и училищното образование, изработено от експерти в сферата на образованието

Във връзка с промените на Законопроекта за предучилищното и училищното образование, който е между първо и второ четене в парламента, група експерти от организации, работещи в сферата на образованието, изпратиха становище до Председателя на Парламентарната комисия по образование и наука  - Милена Дамянова, и Министъра на образованието и науката, проф. Тодор Танев, и неговия Заместник-министър Ваня Кастрева . В документа са изложени основни позиции, приоритети и предложения за промени, около които се обединяват всички експерти, участвали в изготвяне становището.

Тези предложения бяха изработени в резултат на системни и задълбочени дискусии и обсъждане на позиции като в тях взеха активно участие асоциация „Родители“, фондация „Заедно в час“, „Център за образователни инициативи“, Център за междуетнически диалог и толернатност „Амалипе“, фондация „Тръст за социална алтернатива“, УНИЦЕФ, фондация „Америка за България“, Национална мрежа за децата, сдружение „Свят без граници“, сдружение „Нов път“, Институт „Отворено общество“, Институт за прогресивно образование и Център за приобщаващо образование.

Основни предложения и позиции