Становище относно проекта на Националната здравна стратегия за периода 2021-2030г.