София, 6 юни 2013 г. : Узаконяване на домовете на роми

София, 6 юни 2013 г. :  Узаконяване на домовете на роми


С цел да се популяризира програмата за узаконяване домовете на роми сред ромската общност и местната администрация, СНЦ "Равни възможности"  изготви брошура и реализира информационен филм. В тях се разясняват законовите процедури и начините за използването им, а също така има и контакти на лицата, които са ангажирани да помогнат.