Семинар "Здравето на жените и децата" в България

На 17 юни 2021 г. от 10:00 часа във Френския институт в България ще се проведе семинар на тема Здравето на жените и децата в България. Организатори на събитието са фондация „Тръст за социална алтернатива“, съвместно със сдружениe „Лекари на света“, с подкрепата на Посолството на Франция в България.

Тема на дискусия в срещата ще бъдат действащите в страната политики, услуги и интервенции за подобряване на майчиното и детско здраве с фокус върху достъпа до качествени здравни и други услуги с пряко влияние върху здравните показатели на жената и пълноценното развитие на детето в семеен контекст. Ще бъдат представени изследователски находки от анализи на актуалното състояние на майчиното и детско здраве в страната, с фокус върху достъпа до услуги за семейно планиране, пренатална и постнатална грижа, преодоляване на здравните неравенства, както и възможности за развиване на интегрирани услуги в здравната система.

Работна програма:

Модератор: д-р Наталия Михайлова

 • 9.45– 10. 00 ǀ Регистрация на участниците
 • 10.00 – 10.15 ǀ Приветствие - Н. Пр. г-жа Флоранс Робин, посланик на Франция в България, Сара Перин, изпълнителен директор на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, Ливия Отал, главен координатор на сдружение„Лекари на света“ – клон Сливен
 • 10.15 – 11.30 ǀ Политики, услуги и интервенции в подкрепа на майчиното и детско здраве – подобряване на достъпа до качествена пренатална грижа.
 • 10.15 – 10.35 ǀ Пренаталната грижа – основа за ранно детско развитие и майчиното здраве - Искра Стойкова, директор на програма „Първите 1000 дни“, фондация „Тръст за социална алтернатива“
 • 10.35 – 10.55 ǀ Предизвикателства пред достъпа до пренатална грижа в България

Росица Милкова, ръководител на проект „С грижа от 0 до 3“, част от „Първите 1000 дни“, фондация „Тръст за социална алтернатива“

 • 10.55 – 11.15 ǀ Възможни решения за подобряване на достъпа до медицински грижи на всички бременни жени и родилки в България чрез промяна на системно ниво, Венелин Стойчев, социолог
 • 11.15 – 11.30 ǀ Дискусия
 • 11.30 – 11.45 ǀ Почивка
 • 11.45 – 13.00 ǀ Услуги в подкрепа на семейното планиране и сексуалното и репродуктивно здраве
 • 11.45 – 12.05 ǀ  Представяне на доклад за семейното планиране и сексуално здраве – развитие в България, нормативна уредба, добри практики, Росица Кратункова, служител по застъпничество и комуникация, сдружение „Лекари на света“
 • 12.05 – 12.25 ǀ Дискусия върху доклада и препоръки, д-р  Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на „Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве", Камелия Димитрова, директор на фондация „Дигнита”
 • 12.25 – 12.35 ǀ Осигуряване на услуги по семейно планиране на жени, живеещи в бедност, Стефка Николова и София Иванова – общностни мобилизатори, сдружение „Лекари на света”, Габриела Казакова, медицинска сестра, сдружение „Лекари на света”
 • 12.35 – 12.45 ǀ Подкрепа на местната администрация и лекарска гилдия, Пепа Чиликова, заместник-кмет, Община Сливен, д-р Георги Илиев, управител на ДКЦ 2 гр. Сливен – очаквано потвърждение
 • 12.45 – 13.00 ǀ Дискусия
 • 13. 00 – 13.20 ǀ Закриване

За кого е предназначен семинарът?

 • Специалисти, работещи с деца и семейства;
 • Експерти, участващи в процеса на планиране, разработване, изпълнение на здравни политики за жени и деца;
 • Представители на национални, регионални и местни институции;
 • Родители, активисти, лидери и представители на уязвими групи.

С подкрепата на Посолството на Франция в България