Семинар за подобряване на достъпа до предучилищно образование

Росица Милкова от ТСА сподели опита на фондацията в застъпничество за подобряване на достъпа на ромските деца до предучилищно образование и застъпничество за достъп до услуги в подкрепа на ранното учене. Защото ученето не започва от училище, а от вкъщи.

Това стана по време на двудневен регионален семинар за подобряване на достъпа до предучилищно образование и грижи, организиран от Службата за демократични институции и човешки права във Варшава, в който се включват представители от Полша, Унгария, Чехия, България, Румъния, Великобритания, Италия и Македония.

80% от мозъка на детето се развива в периода от бременността до навършването на 3 години на детето. Първите учители на детето са неговите родители.


Доброто здраве и пълноценно развитие на детето е възможно само и единствено, ако то има достъп до пълноценно хранене, закрила, отзивчиви родителски грижи и възможности за ранно учене.
И това заслужава всичките ни усилия в застъпничество за достъп до здравни услуги.