С JUMP Math - математиката наистина е за всички

С тази реплика започва методическата рефлексия след посетените часове в 1-ви и 2-ри клас, при г-жа Цонка Тодорова и г-жа Илияна Кътева, в ОбУ „Христо Ботев“ в град Стамболийски. Те припознават и живеят мотото на методиката, защото вече трети месец с JUMP Math часовете по математиката не просто стават по-интересни за децата, а нещо повече: учениците са ангажирани и активни, решават задачите съсредоточено и вярват в собствените си математически способности.

Педагозите развълнувано показват тетрадките на децата: „вижте, това е много по-добро от традиционното“. Задачите и примерите в JUMP Math учебните тетрадки стимулират децата да разсъждават и да изследват новите математически концепции на много по-високо когнитивно ниво. Вместо инструкции като „оцвети“ и „свържи“, които се повтарят в стандартните учебни помагала, в тетрадките по JUMP Math срещаме разнообразни и предизвикателни задачи за сравняване, подреждане, попълване, откриване на липсващите елементи или закономерности. Задачите в тази методика са не просто примери, а предизвикателства за решаване, които развиват умения за мислене и изследване у децата.

Изследователският подход, познат при JUMP Math като насочено откривателство, е запазена марка на методиката. Първите 15 минути на всеки джъмповски урок преминава в учене чрез правене. Децата изследват новите математически знания чрез много богат набор от дидактически материали и манипулативни. Дали ще са жетони или жълъди за въвеждане на ново аритметично действие, или ще е хартиена лентичка и кламери за осмисляне на понятието измерване, или просто чинът и столът за изследване на ъглите между страните на различни геометрични фигури – всеки час с Джъмп учениците провеждат и активно участват в самостоятелно математическо изследване. По този начин се онагледява абстракцията, характерна за стандартните методи на преподаване, която е и една от причините за селективността и екслузивитета в математическите постижения. Децата, чрез собствената си опитност, осмислят новото знание и осъзнават, че математиката е навсякъде наоколо, а не само в учебника, който няма да им потрябва повече след съответния клас. Новото знание става смислено и атрактивно и по този начин се изгражда дълбока мотивация за учене, която се трансферира във всички останали предметни области, особено тези посветени на СТЕМ интегрирания подход.

Другото характерно за Джъмп е, че темпото на ученическото изследване определя хода на преподаването. Когато децата усвояват бързо, може да изследват няколко свързани концепции, така наречените джъповски стъпки, в един урок. Когато децата имат нужда да осмислят новата тема, се отделя повече време за упражнения и постепенно повдигане на нивото на сложност. Всичко това е внимателно структурирано и подредено в учебните материали, разработени от когнитивни психолози и педагози от екипа на JUMP Math Канада, така че всяко едно дете да усвои и да може да приложи новото знание. В тетрадките има в пъти повече задачи и примери, а за по-бързите ученици има набор от бонус задачи.

„А философията на JUMP ми помага да им обърна внимание, да мога да се върна назад, там където има нужда. В JUMP  упражнението е част от урока, със стъпките назад и напред. Упражнението и повторението е много важно за начален курс. С тези принципи не сме имали проблем с помненето. Ние правим упражнения всеки урок и те го запомнят и усвояват трайно.“ - споделя г-жа Тодорова. И така в часовете на г-жа Тодорова и г-жа Кътева децата изследват математическите понятия за единици за измерване на дължина. В 1-ви клас, още преди да се въведе темата за десетична мерна единици, децата мерят с помощна на различни по големина кламери и лентички. Скоро, но в отделен урок, те ще разберат какво е сантиметър и за какви предмети е подходяща за измерване тази мерна единица, за да може във 2-ри  клас да събират дължини и да направят връзка между десетична мерна система и числовата линия, по която растат закономерно числата.

JUMP Math класните стаи и на двете учителки са заредени с разнообразни материали, които учениците използват в насоченото джъмповско откривателство. И двете са откровени - „Понякога е малко по-натоварващо за нас, защото всичко трябва да си предвидим предварително. Но за тях е по-добре, защото не го обясняваме като суха теория, че те да го зазубрят или повторят. Те го правят с ръцете си, има нагледни материали,  и накрая го разбират.“, споделя г-жа Кътева. „Да, светва им нещо, лампичката светва.“, потвърждава г-жа Тодорова.

Най-ценният ресурс, с който разполагат учителите и който ежедневно подкрепя педагогическата им практика, е ръководството за учителя. Представлява книга за учителя със сценарии на всички уроци, какви материали са нужни за изследването, какви задачи да упражняват. „То е неотлъчно до мен, ползвам го всеки ден за подготовка на уроците“, казва Илияна. Педагозите споделят, че се доверяват на методиката, защото след толкова кратък период вече виждат резултатите за учениците си. „Очакват математиката с нетърпение. Те са доволни, че са напреднали и са разбрали. После споделят какво са разбили в занималнята. Има огромна разлика спрямо предишни години.“, казва Цонка.

На няколко пъти и в двата урока ставаме свидетели на радостното напяване след успешно решени задачи с „много добре, много добре йее!“. Всички учат математика с радост и ентусиазъм, не защото така трябва, а защото е интересно, осмислящо и ценно за успеха в живота.

Защото успехът по математика с JUMP Math е възможен за всички!

Благодарим на г-жа Кътева, г-жа Тодорова и г-жа Пенкова- директор на ОбУ „Христо Ботев“, че безусловно вярват в тази максима и в потенциала на учениците си!