Ролята на здравните медиатори по време на криза

Най-бедните групи във всяко общество винаги са били и най-уязвими особено по време на криза. България не прави изключение от това правило, особено в последните 2 години и половина, през които всички ние усетихме паралелното развитие на няколко задълбочаващи се кризи – пандемията от Ковид, енергийната криза, инфлацията и поскъпването на живота, което изправи пред много повече трудности семействата с ниски или нередовни доходи. Усилията, които те трябва да полагат, за да подсигурят храна на децатата си или да посрещнат дори най-елементарните хигиенни нужди или пък паричните средства, с които да могат да плащат редовно сметките си за ток, вода, отопление и лечение, когато такова се налага, нарастнаха неимоверно.

Най-големият проблем пред местните администрации и институции се оказа достъпът и откриването на тези крайно нуждаещи се семейства в страната, така че да могат да им съдействат.

Запозната именно с всички тези проблеми, екипът на фондация „Тръст за социална алтернатива“ доброволно реши да съдейства на Агенцията за социално подпомагане като покани доброволци от  партньорските ни организации. Чрез тяхната подкрепа по-лесно на терен бяха идентифицирани нуждаещите се хора. Така се включи и Миглена Кирилова от Никола Козлево в Шумен.

Като здравен медиатор, която работи на терен от години, Миглена познава от близо общината и проблемите на хората в нея – високият процент на безработни особено сред ромската общност, среща се със семейства, запозната е с техните проблеми и нужди, опитва се да им съдейства при всеки опит за сътрудничество с администрацията.

Миглена е един от хората, благодарение на чиито усилия и ежедневни обиколки в едни от най-рисковите квартали в общината и то насред Ковид пандемията, успяват да подсигурят жизненоважни хранителни пакети за 54 нуждаещи се семейства в Никола Козлево.

А също като Меги, в създадената своеобразната мрежа от доброволци, се включват още десетки хора. По този начин държавната агенция успява да се запознае с потребностите на хиляди хора от 18 области в страната и да ги подпомогне с общо 485 хранителни пакети.

Партньорството и посредничеството  на Миглена е ключово. Докато тя обикаля на терен кварталите и домовете на стотици семейства, тя събира информация необходима на социалните служители. След което агенцията, съвместно с Българския червен кръст, подсигури хранителните пакети по линия на Оперативна програма за храни 2014 – 2020 г.

В знак на признателност за положения труд, фондация „Тръст за социална алтернатива“ номинира Миглена за кампанията „Направи добро“ на партньорите ни фондация „Лъчезар Цоцорков“. Целта на тази кампания е да бъдат откроени „скритите герои“, така че доброто да послужи за вдъхновение и на други. Днес, се радваме, че Миглена е сред избраните и наградени доброволци по кампанията „Направи добро“.