Резултати от конкурс за участие по проект „Игра за възможности“

ТСА има удоволствието да обяви резултатите от процедурата за заявяване на интерес за участие в проект „Игра за възможности“, прилагащ методологията „Елементът Игра“ на Фондация за децата в риск по света, с подкрепата на ТСА.

След първоначален преглед на получените предложения за пристъпване към сключване на договори за изпълнение на проект „Игра за възможности“ 2019/2020, съгласно техническо задание, са поканени следните организации:

  • Сдружение „Нов път“
  • Сдружение „Знание“

Следните кандидати по процедурата са поканени да участват в проект „Игра за възможности“ в качеството на менториращи организации с отделно техническо задание:

  • Клуб на нестопанските организации – Търговище 
  • Фондация за здраве и социално развитие (ХЕСЕД)