Проектът "Всеки ученик може да бъде отличник" на ЦМДТ "Амалипе" беше отличен с награда на Австрийското федерално министерство за Европа, интеграция и външните работи

ЦМДТ „Амалипе“ получи Награда за постижения в между-културния диалог на Австрийското федерално министерство за Европа, интеграция и външните работи за проекта "Всеки ученик може да бъде отличник".

"Всеки ученик може да бъде отличник" е двугодишен проект, който е подкрепен от ТСА и е насочен към предотвратяване на отпадането на ромските деца в задължителна училищна възраст. Дейностите по проекта също са предназначени за решаване на проблема с големия брой отсъствия, ниските оценки в училище, относително малкия процент на ромски ученици, продължили образованието си в средни училища (гимназии) и завършилите гимназия, липсата на участие на ромски родители в училищния живот и управлението на училищните структури. Проектът се основава на богатия опит на Център "Амалипе" за въвеждането на предмета Ромски фолклор и култура в учебната програма и програмата за намаляване на отпадането на ромските деца от училище.

Научи повече