През 2024 Мрежата РЕЙН отново стартира програмата за организиране на местни събития

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ отново стартира инициативата за организиране на местни събития по линия на Мрежа за ранно детско развитие в ромска общност

Институционалните членове на Мрежата могат да изразят интерес към възможността за организиране на събитие за споделяне на въведени успешни от образователната институция практики за работа с деца от уязвими общности.

Тази възможност е насочена към институционалните членове на Мрежата РЕЙН– детски ясли, детски градини и предучилищни групи в училища. Този тип събития са в по-тесен формат и предполагат участниците да видят на живо практиката, и да имат възможност за дискусия и споделяне.

Краен срок за кандидатстване: 15.01.2024 г.  

Краен срок за обявяване на одобрени кандидати: 10.02.2024 г. 

Краен срок за провеждане на събитията: 30.04.2024 г. 

Повече информация за изискванията и насоките за изразяване на интерес, можете да намерите в ПОКАНАТА за споделяне на добри практики чрез онагледяване.