Покана за продължаване на участие в стипендиантска програма

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) отправя покана към стипендиантите, подписали договор за получаване на стипендия  по  Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, през 2021/2022 академична година, за подаване на заявления за продължаване на участие в програмата през предстоящата академична година.  

Краен срок за подаване на заявление и документи: понеделник, 17 октомври 2022 г., 18:00 ч.

Пълна информация, включително за условията за продължаване, необходимите документи и процеса за подаване на заявления, може да намерите ТУК.

Програмата се изпълнява от ТСА в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Средствата са предоставени от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.