Патронажната програма на ТСА – представена в Европейската седмица на общественото здраве

Програмата на ТСА за специализирана патронажна грижа „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ (ЗЗБЗБ) е представена като добра практика от България в рамките на Европейската седмица на общественото здраве, която се провежда от 11 до 15 май тази година. Работата на семейните сестри и здравни медиатори, работещи по програмата с уязвими млади майки и техните деца, е разгледана в светлината на глобалната пандемия от COVID-19.

В списъка със събития на Европейската асоциация по обществено здраве сесията, посветена на ЗЗБЗБ, е под номер 63 и за нея отговаря доц. Красимира Костадинова - началник на отдел „Детско и младежко здраве” в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). Тя консултира адаптирането на методологията за предоставяне на услугата ЗЗБЗБ у нас в дългосрочен план на национално ниво. Към момента тя се тества само в София и Пловдив по модела на оригиналната американска програма Nurse-Family Partnership (най-успешната практика в сферата на ранното детско развитие).

Информацията за добрата българска практика е публикувана и на сайта на НЦОЗА. В нея се подчертава гъвкавостта на екипа по програма ЗЗБЗБ да замени домашните посещения с виртуални контакти, за да могат майките в риск да имат достъп до медицински съвети и подкрепа дори в условията на пандемия и ограничен достъп до здравни грижи. Набляга се и на важната роля на здравните медиатори в екипа, които осъществяват връзка с най-уязвимите семейства и осигуряват информация за вируса и мерките за спиране на разпространението му.На 14 май (четвъртък) от 9:00 до 17:00 ч. доц. Костадинова отговаря индивидуално на въпроси по програмата, както и на тема „Майчино и детско здраве“ в условията на COVID-19, изпратени на имейла й: kr.kostadinova@ncpha.government.bg

Тук можете да намерите и специално интервю с експерта от НЦОЗА, посветено на програма ЗЗБЗБ и защо е важно тя да стане национална.