Становище на ТСА за Стратегия за приобщаване и участие на ромите 2021-2030г.