От учебника към терена: студенти в здравни специалности станаха доброволци в полза на своите общности

 Докато кризата с Ковид-19 предизвика безпокойство из цялата страна, стипендиантите, подкрепени в рамките на програмата за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, вложиха знания, идеи и сили, за да организират собствени инициативи и да допринесат за подобряване на информираността, както с информационни, така и с диагностични мероприятия в своите общности. Някои от младежите се заеха с подготовката и разпространението на  материали сред своите общности в София, Пловдив, Сливен, които да ги информират и успокоят във връзка с пандемията. 

Такава беше идеята на Димитринка Димитрова, обучаваща се в специалност „Лекарски асистент“, която подготви и раздаде материали „Усмихвай се дори под маската“ из софийските улици, със съвети за отговорно и разумно поддържане на здравето и духа във времена на пандемия.

Други се мобилизираха за доброволчески инициативи в общностите си, с които да разкажат за рисковете и превенцията на редица социално значими здравни проблеми, въпреки че дневния ред на всички напоследък е зает от Ковид-19.

В края на месец август в Бяла Слатина бяха организирани профилактични гинекологични прегледи за здравно неосигурени жени. По време на прегледите под надслов „Профилактиката спасява живот“, инициирани от стипендиантката Аделина Радева, студентка в специалност „Акушерка“, беше предоставена информация относно значението на редовната профилактика за превенция на рак на маточната шийка при жените. Аделина е водена от убеждението, че е важно да се постави началото на по-добра информираност за начините на поддържане на женското здраве, независимо от социалния и здравноосигурителен статус на жените. 

В същото време, Веса Иванова, студентка в специалност „Рехабилитатор“, проведе информационна среща с майки и деца в роднотo си село Невестино, община Карнобат, с цел запознаване и диагностика на гръбначни изкривявания в детска възраст. Веси обяснява избора на тема с разрастващия се в съвременността проблем със Сколиозата, а именно - гръбначните изкривявания в ранна детска възраст.

Тя споделя, че за нея е важно да запознае родителите с проблема и да напомни за важността на поддържането на добра физическа форма и изграждането на правилни навици. Ненапоследно място стипендиантката помогна с диагностика и съвети във връзка с конкретни малки пациенти. 

По-голямата част от студентите – участници в програмата през академичната 2019/2020г. проявиха отговорност и инициативност, отделяйки от времето си, за да организират дейности по разпространение на полезна здравна информация и подпомагане на най-нуждаещите се в първите месеци на пандемията от коронавирус.

Други пък започнаха работа по по-мащабни проекти за проучване на мненията и достъпа до полезна информация, който общностите им имат, чрез подготовка и попълване на анкети, а обобщените им резултати и заключения предстоят да видят бял свят след приключване на работата на терен.

Инициативите на стипендиантите бяха подкрепени от ТСА в рамките проект Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, изпълняван с подкрепата на Фонд Активни граждани България.

Фонд Активни граждани България се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.