Обучения за повишаване на капацитета на граждански организации за подготовка на проектни предложения

                                 

В изпълнение на основен тематичен приоритет на  Фонд Активни граждани България за изграждане на капацитет и устойчивост на гражданския сектор в България, фондация „Тръст за социална алтернатива“, в качеството си на партньор при управлението на Фонда, организира обучения, насочени към повишаване капацитета  на граждански организации за формулиране на проектни идеи и подготовка на проектни предложения. Обучението е насочено предимно към граждански организации от необлагодетелствани райони и/или работещи с необлагодетелствани групи. Графикът на обученията и формата за заявяване на регистрация, можете да намерите на сайта на Фонд Активни граждани България: www.activecitizensfund.bg, раздел „Капацитет“. Заявленията ще бъдат разглеждани по реда на тяхното постъпване, до запълване на наличните свободни места.