Община Пещера и ТСА дават шанс на роми да построят законни къщи

Кметът на Община Пещера Николай Зайчев подписа два меморандума за сътрудничество с фондация „Тръст за социална алтернатива“, съобщават от администрацията в града. Документите предвиждат регулация и създаване на траен статут на жилища в местност „Орешака“ към кв. „Пирин“ и в кв. „Луковица“ на Пещера.

Напрежение във Войводиново, роми се опитаха да се върнат в къщите си (СНИМКИ)

Крайната цел е подобряване на жилищните условия и достъпа до публични услуги на ромското население, което е в неравностойно положение. Първата задача в съвместната работа е да бъде изготвен Подробен устройствен план на територията на местността „Орешака“ в кв. “Пирин“ и част от кв. “Луковица“.

Втората – актуализацията на съществуващ план на част от кв. “Луковица“. После ще се даде възможност за семейства от двете махали и всеки, който би имал желание, за закупуване на имот, на който да бъдат строени законни жилища, очерта предстоящите стъпки Мария Методиева, програмен директор на фондацията.

С този модел ще се осигури достъп до собственост и до законно жилищно строителство, както и съвсем различна перспектива пред самите жители на тези квартали и възможност за прилагане на един такъв модел в други територии на страната, където има подобни проблеми.

След като всичко това бъде направено, ще се търси финансиране за изграждането на необходимата инфраструктура в тези квартали. Сара Мари Перин, директор на „Тръст за социална алтернатива“ изтъкна, че това са иновативни практики при решаването на жилищните проблеми.

Николай Зайчев също определи подхода като правилен за регулиране на териториите с незаконно строителство. Пещера има предишен опит със събаряне на незаконни постройки, за чиито собственици са били осигурени пари за квартири за 1 година, докато намерят начин да започнат строителство на нови домове при спазване на нормативните изисквания.

По време на съвместната среща стана ясно, че позитивният модел на родопската община ще бъде включен в Наръчник за добри практики при решаването на проблемите с незаконното строителство.

https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/