Нов старт на Академията за предприемачи

На 13 октомври в партньорство с Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) стартирахме още един сезон на проекта „Бизнес академия за стартиращи предприемачи“. По време на събитието беше представена втората група от бъдещи предприемачи, които ще прекарат три месеца в Академията.

Проектът е насочен към хора в неравностойно положение, които имат желанието и планират или вече ръководят свой малък бизнес. Те ще възможността да почерпят от практическия и теоритичен опит на лекторите по време на Академията и да обогатят своите умения в сферите на финансите, маркетинга, планирането и продажбите. 

На събитието присъстваха представители и на двете организации, както и на фондация „Америка за България“, с чиято подкрепа академията се реализира.