(Не)Възможното електронно обучение

Лесно е, когато нещата вървят по план. COVID-19 обаче ни показа колко сме неподготвени, като общество, но и като отделни личнoсти. Ако до скоро имахме проблем да накараме учениците да ходят на училище, да присъстват във всички часове и винаги да носят със себе си необходимите учебници и помагала, то сега кризата ни показа, че проблемите се коренят на още по-базисно ниво.

Само за няколко дни приоритетите се пренаредиха. Учители и ученици бяха принудени да започнат електронно обучение, без да са подготвени. В началото на епидемията никой не се сети обаче за онези деца и ученици, които нямат достъп до интернет и до електронно устройство. По презумпция приемаме, че всички имат, но това далеч не е така. Проблем е, когато едно многодетно семейство разполага само с един компютър. Не говорим и не се замисляме как се ползва от трима ученици и то едновременно, как се "присъства" във виртуалната класна стая, как се преподава и как се пишат домашни. Едно е сигурно - нужна е сериозна организация. Но дори и тя не помага.

С финансовата подкрепа на фондация „Тръст за социална алтернатива“, през учебната 2019/2020 година Младежка фондация „Арете“ подпомага 64 ученици от цялата страна по проект „Равен шанс - достъп до средно образование“. Целта е да се подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства. Най-голямата бариера в настоящия момент за 8 от тези 64 ученици беше липсата на устройство, с което да участват в дистанционното обучение.

Успяхме по проекта да осигурим и купим 8 таблета, които вече се използват от нуждаещите се учениците ежедневно и които им позволяват да участват в учебния процес наравно с връстниците си.

Ето какво споделя 17-годишният Сашко Христов от столичния квартал „Факултета", който учи в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банкя, със специалност „Кетъринг – Ресторантьорство“:

„Една от мечтите ми беше да бъда част от това престижно училище, защото то дава възможност за реализация в големи вериги хотели и ресторанти. От 2018 г. съм част от доброволческата мрежа на „Арете“, което значително допринесе за развитието на моите комуникативни и лидерски умения. Радвам се, че получих таблет, който ще направи възможно пълноценното ми участието в електронното обучение и няма да изпускам училищен материал“.

                                                      

Младежка фондация „Арете“ е една от 12-те партньорски организации от цялата страна на ТСА, които подпомагат близо 500 гимназисти в неравностойно положение всяка година, осигурявайки им безплатни учебници и покривайки им транспортните разходи до училище. Предвид извънредното положение, ТСА осигури възможност на партньорите в „Равен шанс“ да осигурят таблети на учениците, които са с добър успех и са от бедни семейства.

Въпреки усилията на ТСА и партньорските организации, много ученици продължават да отсъстват от онлайн уроците, поради липса на устройства или интернет.

Не на последно място, трябва да отбележим, че благодарение на усилията на ТСА и много други партньорски неправителствени организации, МОН възобнови храненето на учениците, което е жизненоважно за много социално слаби семейства.