Наградихме финалистите от конкурса за есе и видео по повод Международния ден на ромите

На 14 май, в град София, бяха наградени финалистите на конкурса „По пътя на наследството от Първият световен ромски конгрес през 1971 г.: ромските език, култура и движение – вчера, днес и утре“ в двете категории есе и видео. Конкурсът се организира от фондация "Тръст за социална алтернатива" (ТСА) и участието на "Асоциация Интегро", "Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение" и "Център за междуетнически диалог и толерантност – Амалипе" по случай Международния ден на ромите на 8 април.

Какво би станало ако на едно място се съберат едни от най-активните ромски организации в гражданския сектор? Ами ако там са и младежи проявяващи силен интерес към ромската култура и идентичност? Какъв опит и познание биха предали тези организации на ромските младежи? Как свежите, пронизващи идеи и мечти на тези младежи биха докоснали старшите активисти?

Вземайки предвид значението на образованието и запазването на културното наследство, организаторите обявиха конкурс, в който младежите бяха призовани да се вдъхновят от посланията на Първия световен ромски конгрес, проведен през 1971 година. Това събитие бе важна стъпка за повишаване на осъзнатостта за традициите и идентичността на ромската общност сред младите роми.

Събитието разгледа също и съвременните предизвикателства пред ромската общност в България и Европа. Модерирано от Мария Методиева от ТСА, събитието започна с поздравителен адрес на ключови членове от всяка организация към младежите финалисти на конкурса. Сара Перин, Изпълнителен директор на ТСА, Деян Колев, Председател на УС на ЦМДЕТ “Амалипе”, Лилия Макавеева, Изпълнителен директор на “Асоциация Интегро” и Сашо Ковачев, Председател на УС на Сдружение “ЛАРГО” подчертаха силните си впечатления от представянето на всички младежи в конкурса и подновената си надежда към бъдещето на ромската общност и култура, въпреки дългата редица от препятствия, с които всяка от организациите е трябвало да се справи в дългогодишния си опит. В своите приветстващи думи, Сара Перин отбеляза:

“Последните 15 години гражданският сектор претърпя огромни трансформации. Някои от тях с негативни последствия. Намаляха активните организации, а често си спомняме с носталгия за годините, когато организациите играеха ключова роля за прогреса на ромите и България. Въпреки трудностите, обаче, ние имаме важна задача – да подготвим нови активисти и застъпници за правата на човека, които ще се борят за социална справедливост. Да запалим онзи огън, който гори в повечето от нас. Само тогава ще сме си завършили мисията. Уважаеми младежи-финалисти в нашия конкурс „По пътя на наследството от Първият световен ромски конгрес през 1971 г.: ромските език, култура и движение – вчера, днес и утре“. Благодаря Ви, че се осмелихте да споделите своите мисли и виждания с нас в рамките на този конкурс. Да, изисква се известна смелост, когато в обществото е притеснително да споделиш, че си ром – да кажеш, че обичаш ромската си култура, език и история, които всъщност не се изучават в редовните часове в българските образователни институции. Вие сте Вашата надежда!“

Гостите на събитието имаха възможността да чуят думите на финалистите чрез представяне на видеата и части от есетата, с които те участваха.

В категория есе бяха наградени:

  • Десислава Владимирова Иванова, гр. Кюстендил, 18г. – 1-во място
  • Божидара Миленова Христова, гр. Велико Тръново, 17г. – 2-ро място
  • Милена Светлева Казакова, гр. Върбица, обл. Шумен, 22г. – 3-то място

В категория видео:

  • Давид Димитров Георгиев, гр. Левски, обл. Плевен, 19г. - 1-во място
  • Айше Февзи Билял, с. Никол Козлево, обл. Шумен, 17г. – 2-ро място
  • Асен Христов Асенов, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, 15г. – 3-то място

Събитието продължи с дискусионна кръгла маста на тема „Равенство, приобщаване и участие на ромите – новите измерения и предизвикателства“, която включваше презентации и панелни дискусии, обхващащи теми като Европейската гаранция за правата на децата, езикът на омразата и образът на ромите в социалните медии, предизвикателствата пред ромските жени и лидерството в ромската общност.

Срещата създаде истински прецедент за ангажираност в реализирането на платформа за сътрудничество между ромски организации, която отваря вратата за младежите да изразят своите идеи и преживявания. Срещнати с опита, каузите и познанието на говорителите на дискусионния панел, младежите имаха възможност да рефлектират градивно върху своята идентичност, култура и мечти за промяна. Така се създава основата за устойчива приемственост между поколения и идеи, която позволява корените да растат дълбоко, а клоните да стигат високо и надалече.  

Есетата и видеата на финалистите от конкурса ще бъдат налични на нашия сайт скоро.