Над 200 директори от цялата страна се събират в Пловдив

Над 200 директори от цялата страна се събират в Пловдив за Националната среща на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование "Всеки ученик ще бъде отличник“. Срещата е отганизирана от център "Амалипе" с подкрепата на "Тръст за социална алтернатива" и ще се състои в периода 31 януари – 1 февруари 2019 г. в Пловдив. Целта на срещата е да се представят и обобщят постигнатите резултати през изминалата учебна година, да се обменят идеи как проектът "Всеки ученик ще бъде отличник“ може да бъде най-ефективна в настоящия образователен контекст. Директорите ще обемнят опит в мрежата, която обхваща над 280 училища. 

Те ще споделят добри практики и постигнати резултати за намаляване на отпадането от училище, включване и мотивиране на родители, превенция на ранните бракове и повишаване на образователните резултати на учениците в училище. Ще споделят и предизвикателствата, с които се сблъскват и как успяват или не успяват да се преборят с тях. Ще бъдат представени и добри практики, свързани с образователните медиатори, с въвеждането на електронна платформа на интеркултурното образование и други.

На 1 февруари 2019 г. в срещата ще вземат участие и министър Красимир Вълчев, Соня Кръстанова, директор дирекция "Финанси", Пенка Иванова, помощник-ръководител на проект "Подкрепа за успех", които ще дискутират актуални въпроси в системата на образованието, като делегираните бюджети, средствата за работа с уязвими групи, заниманията по интереси, проект "Подкрепа за успех" и др.

https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Nad-200-direktori-ot-cyalata-strana-se-subirat-v-Plovdiv