Стартира новият проект на ТСА "Код Успех"

На 2 февруари 2017 г. Посланикът на САЩ, Н. Пр. Ерик Рубин и г-жа Нанси Шилър, президент на фондация "Америка за България", дадоха началото на проекта на ТСА за обучение по английски език "Код Успех" в гр. Пазарджик. Представителите на държавните и местни органи в региона, в лицето на Областния управител г-жа Гинче Караминова и кмета на гр. Пещера, г-н Николай Зайчев, лично изразиха своята подкрепа и готовност за съдействие по „Код Успех“ на събитието. Гостите, заедно с партньорите по проекта – Фонд за превенция на престъпността-ИГА, гр. Пазарджик, Младежка фондация „Арете“, Фондация „КорПлюс“ и Прознание ЕАД, посетиха офиса на сдружение "Бъдеще" в кв. Изток, където се срещнаха с младежи – участници в проекта.

Владеенето на английски език е онова, което младите хора изтъкват като важна предпоставка за собственото си развитие. Проект „Код Успех“ идва като отговор на нуждите на младите момичета и момчета, които не разполагат със средства и подкрепа за допълнително обучение. Обучението ще обхване общо 200 младежи в неравностойно положение, като 100 от тях са от гр. Пазарджик, 25 от гр. Пещера и 75 от цялата страна. Програмата за допълнителните часове по английски език е предвидена да започне в началото на втория учебен срок тази година като продължава до м. декември 2018 г.