Младата Снежина от МФ "Арете" е в селекцията на сп. Форбс "30 под 30"

 6-ти ноември 2015 г., гр. София: 

Снежина Славева от Младежка фондация 'Арете' попадна в селекцията на сп. Форбс „30 под 30”, която се инициира от редакционния екип и независимо жури от изявени експерти от различни сфери. Класацията „30 под 30” представлява списък на 30 талантливи млади българи под 30 години с най-голям потенциал за развитие и перспектива да се превърнат в зрелите лидери, които ще променят България. Сред тях са предприемачи, представители на образованието, на изобретенията и науката, на разработването на он-лайн игри и приложения, спорта, културата и медиите.

Поздравления за Снежи от екипа на ТСА!