Media Incubator - Междукултурен семинар за журналисти

ТСА съвместно с Гьоте-институт България и Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да обявят отворена покана за участие в журналистическия семинар Media Incubator.

Ромското малцинство, мястото и ролята му в обществото и обществените процеси, както и човешките и гражданските права на ромите, са едни от наболелите проблеми в България и Европа, като медиите играят ключова роля в задаването на тона и навигирането на диалога по тях. Именно затова второто поредно издание на проекта Media Incubator в България ще бъде фокусирано върху темата за антициганизма в аудиовизуалните медии – от появата им до днес. Семинарът ще има теоретична и практическа част.

В теоретичната част участниците ще бъдат запознати с последните открития на Изследователския център за антициганизъм към Катедрата по история в Университета в Хайделберг. Изследванията са базирани на проучванията на Радмила Младенова, които обхващат над 120 игрални и 35 документални филма през цялата история на киното. Освен това участниците ще могат да почерпят и от опита на набор от журналисти и режисьори, посветили немалка част от кариерата си на отразяването на малцинствените групи в България и региона.

В практическата част пък участниците ще имат възможността да обсъдят в група с видни експерти от журналистиката и киното етиката и инструментариума при визуалното представяне на малцинствата и ще могат да упражнят получените знания и насоки чрез практически задачи, които да имплементират по-късно и в работата си.

Обучението предоставя възможност на млади журналисти, студенти по журналистика и студенти от други социални и хуманитарни науки с интерес в областта на аудиовизуалните медии и в частност социалния репортаж, да се учат от утвърдени в сферата на киното и медиите имена относно:начините, по които малцинствените групи са и са били представяни в аудиовизуалните медии;

  • методите, по които се формират пейоративни нагласи относно ромите в аудиовизуалните медии;
  • способите, чрез които младите журналисти, режисьори и сценаристи да избягват наративите на социалното изключване и дискриманцията в своите творби;
  • ползите от интеграцията на ромите в аудиовизуалните медии. 

Обучителният семинар Media Incubator  цели да инициира диалог между млади журналисти, студенти и всички, търсещи реализация в социалното и документално кино с утвърдени професионалисти в сферата, за да изследват заедно пътищата за насърчаване на положително отношение към малцинствата сред широката общественост.

Участниците в академията Media Incubator ще имат възможност да бъдат заедно в програма за придобиване на умения и знания, докато разширяват способностите си за междукултурен диалог. Целта на обучението е да провокира критичното мислене и да обърне внимание на непрекъснатостта на антициганските конструкции и да покаже на участниците как дори една обикновена промяна в перспективата, осветлението, настройките на камерата и др. всъщност изиграва централна роля в това как ние представяме героите в аудиовизуалния свят.

Ако имате интерес към поканата, моля, отговорете на трите кратки въпроса, които ще откриете във формуляра по-долу до 2. септември 2021. Отговорите можете да изпратите директно на имейл адрес: valentina.spiridonova.extern@goethe.de

Обучението ще се проведе в Гьоте-институт България, ул. Будапеща 1, София от 4 до 7 октомври 2021 (целодневно).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ СЕМИНАР „MEDIA INCUBATOR“ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ ТУК: https://www.goethe.de/ins/bg/bg/m/kul/ser/ppr/min.html