Малкото магазинче на Божидар

Откакто се е  родил Божидар Тодоров (57 г), живее в кв. „Каваклия“ в Дупница.  

Къщата, която е построил с ръцете си е не e законна. Такава била и на баща му, няма спомен някой във фамилията да е имал документи за собственост. В търсене на възможност за прехрана на семейството си Божидар открива магазин за хранителни стоки в къщата си. С годините магазинчето започнало да отговаря все по-малко на нормативните изисквания. Прехраната на Божидар била застрашена, затова дълго време търси решение на проблема.

Помощта идва от „Фонд за инвестиции в общността – Пещера“. Организацията, която с подкрепата на ТСА, работи за разрешаване на дългогодишния проблем с липсата на регулация и незаконното строителство в кв. Каваклия.

Съдбата на Божидар споделят близо 90 на сто от хората в квартала. Голямото предизвикателство пред Фонда е да убеди първо хората като него да отделят средства, за да закупят земята под къщите си. Успоредно с това, хората трябвало да се снабдят и с констативни нотариални актове за жилищата си, за да бъдат одобрени като купувачи на общинска земя. 

На второ място, представителите на организацията трябвало да убеждават и местната власт, че промяната е нужна и е в полза на хората от тяхната община.

Фондът предложи на община Дупница да съдейства за модел, по който да снабди жителите на квартал „Каваклия“ с документи за собственост на общинската земя, като им я продаде на пазарна стойност.

Изискването на общината беше хората като Божидар да закупят земята и да заявят чрез нотариус процедура по обстоятелствена проверка на сградите си, за да отговорят на условията за купувачи на земя – частна общинска собственост. Отделно от това трябваше да се издължат за местни данъци и такси за жилищата си.

Първоначалната реакция беше „това няма как да се случи“. Хората се оплакваха, че нямат средства, общината пък не приемаше предложения модел. Никой не вярваше, че след като 30 години не се е намирало решение, то ще дойде точно сега.

Но решението стана факт. В къщата на Божидар живеят три поколения – възрастни, деца и внуци. Сега те могат да спят спокойно, тъй като домът и препитанието им са напълно законни. 

В едно недалечно бъдеще в квартала ще има и канализация, а улиците ще бъдат асфалтирани. А към 2023 г. по линия на успешния модел на програмата "Регулация и жилищни условия" на ТСА, 20 собственици са получили нотариални актове за своите имоти, други 20 чакат да преминат същата процедура, подадени са и 40 заявления за закупуване на общинската земя, върху която са построени жилища.