Либхер България посреща ученици от Професионалната гимназия по промишлени технологии

На 21.6.2021 г., по линия на проект "Първи стъпки за професионално развитие" 10 ученици от  Професионалната гимназия по промишлени технологии в Пазарджик получиха възможност да разгледат производствената база на един от най-големите работодатели в страната – „Либхер – Хаусгерете Марица“ и да чуят повече за кариерните възможности във фирмата.

Младежите, които са от най-различни специалности като „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“ и „Автоматизирани системи“ се запознаха детайлно с организацията и производствения процес във всички 5 производствени отдела на Либхер (1. Отдел Метали, 2. Отдел Пластмаса, 3. Отдел Пянозапълване, 4. Отдел Краен монтаж и 5. Отдел Производство на елементи).

Учениците проследиха в реално време и работна среда процесите на изработка на врати и страници на хладилници, подготовка на пластмасовите части, запълване на корпусите на уредите и процесите на монтаж и сглобяване. Показани бяха и различните видове машини в отделите, като се наблегна на разликата в производителността им, обяснени бяха спецификите на различните видове работни места според професионалната квалификация.

Посещението тематично продължи с визита на Учебния център към предприятието, където на младежите бяха представени различни възможности за стартиране на професионална реализация, сред които и едногодишно професионално обучение, което започва от позициите „Механик“ или „Оператор на машини и съоръжения“. Бяха представени и детайли за стипендиантската и стажантската програми на компанията. През тези инициативи, компанията цели да привлече млади и мотивирани хора, на които да разчита дългосрочно. Повече информация за възможностите за развитие в Либхер може да намерите тук: https://www.liebherr.com

Срещата завърши с уверение от страна на домакините, че всички младежи с желание за работа и кариерно развитие са добре дошли в предприятието, като от техните усилия и мотивация зависи и личния им напредък. 

От името на целия екип на проект „Първи стъпки за професионално развитие“ изказваме специални благодарности на г-н Григор Ендрев, г-н Мак Дренски и г-жа Мария Кирова, които отделиха време и приветстваха младежите на място, както и на целия екип на Либхер за гостоприемството.