Колко жени живеят с под 200 лв. и къде ще намерят място в Стратегията за ранно детско развитие?  

7% от жените на възраст между 18 и 40-годишна възраст живеят с доход под 200 лева. Тези притеснителни даннит са от национално представителен доклад на тема майчино и детско здраве, изготвен по инициатива на Сдружение „Ларго“.

Всяка десета жена е здравно неосигурена, а нуждата от здравни услуги се задълбочава, става ясно още от доклада. Идентифицирането на генетични болести е посочено като проблем, за който 13 на сто от жените имат нужда от здравна услуга. Други 5% са посочили предпазването от бременност и семейното планиране.

Данните са красноречиви и по друг показател - една трета от жените, заявили, че имат нужда от различни здравни услуги, всъщност се оказва, че не са ползвали изобщо. А основната причина е липса на средства.

Днес данните бяха представени по време на среща във фондация „Тръст за социална алтернатива“, на която се събраха членове на Алианса за ранно детско развитие.

По време на срещата на Алианса бяха обсъдени и стъпките оттук нататък за участие в процеса по създаване на Националната стратегия за ранно детско развитие. Предвиди се да се изготвят предложения от страна на 50-те неправителствени организации и експерти, които участват в Алианса. Предложенията и становищата ще бъдат представени на отговорните институции, съответно министерствата на образованието, труда и социалната политика и здравеопазването.