Какво ме мотивира да завърша училище?

От Супер Мама

Тук съм, Супер мама, а темата, за която ще ви разкажа днес е: образование и училище.

Днес ще ви разкажа какво ме мотивира да завърша образованието си. Мотивира ме моята майка.

Тя е неграмотна и ми направи един скромен, но безценен подарък – изучи ме и съм й много благодарна. Но други хора нямат подкрепата на своите родители, за разлика от мен. Тук в моя квартал много деца искат да са образовани и това е хубаво, но някои от тях нямат средства дори да отидат на училище.

Голяма част от населението в “България” е неграмотно, защото няма кой да мотивира учениците, живеещи в бедност или трудности да учат, да четат, да смятат.

Тези, които нямат образование, нямат и избор и отиват да просят, за да оцеляват. Много от тях не знаят нищо за страната ни, за реките, езерата, планините. Не са запознати нито с културата, нито с историята на България, племената – траки, славяни – които са живели по нашите земи.

Аз имах възможността да завърша образованието си и вярвам, че искам да подкрепя и моята дъщеря да завърши и да бъде образована.