Помагаме на младежи да намерят по-лесно работа

 „Когато учителката ти по английски език те запали така да учиш, че да не ти мине и за секунда мисълта да се откажеш, тогава разбираш колко много може да научиш“ – това споделя 21-годишната Даниела Стоянова. Момичето е сред младежите до 29-годишна възраст, които ние от фондация „Тръст за социална алтернатива“ подкрепяме, за да придобият повече знания и опит, което да допринесе за по-добрата им реализация. Целта ни е да постигнем равен достъп до образование и заетост за младежи в икономически неравностойно положение. През проект „Първи стъпки за професионално развитие“ ние подкрепяме младежите с консултации за кариерно ориентиране, обучения за придобиване на меки умения, курсове по английски език и компютърна грамотност. Ние сме и хората, които наставляват и подкрепят младежите в целия етап на търсене и кандидатстване по свободни работни позиции.

Даниела  се включва в проекта тази година и активно се включва в дейностите по проекта – тя успешно завърши първо ниво по английски език.  Придобила вече нови езикови умения и нови приятели, Даниела реши да се включи и във второ ниво по английски език, което ще стартира този месец (отново организирано през проект „Първи стъпки за професионално развитие“).

Даниела е родена в гр. Бургас, но образованието си получава  в гр. Пловдив. Там завършва Хуманитарната гимназия. Повечето й съученици продължават в университет след  като завършат средното си образование. “Те отидоха да учат или право или друга специалност, но когато родителите ти могат да си позволят да те издържат и да ти плащат образованието, без да работиш, е друго”, споделя Даниела. По това време тя има дългогодишен приятел, с когото продължават да живеят заедно. „Не виждах как тогава ще уча задочно и ще работя през деня, а и за мен да създам семейството беше също толкова важно“, допълва момичето.

А мечтата на Даниела е била да стане лекар. Засега обаче основен приоритет за нея е да има дете, тъй като вече е загубила едно дете в ранна бременност. Това обаче не я отказва от мечтата и един ден да учи в университет. Сега тя работи във фабрика за производство на велосипеди  в Пловдив, но паралелно с това тя се включва в различни курсове за придобиване на допълнителни умения. „Докато нямам дете реших, че мога да инвестирам в себе си и да се подготвям за вбъдеще, тези умения ще са ми от полза, когато един ден продължа образованието си, а и кой знае, може да намеря и по-добро работно място. Това са открити възможности“, разказва още Даниела.

Проект „Първи стъпки за професионално развитие“ се финансира по финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкият финансов механизъм  2014-2021, които са създадени,  за да допринесат за намаляване на социалните и икономическите различия в Европа.