ТСА подпомага узакояването на ромски домове

Регулираните квартали и законно построените къщи са отличителни черти на пазарната икономика. В България лошите жилищни условия в сегрегираните ромски квартали продължават да сa наболял проблем пред ромската общност, която същевременно е изправена пред слаба трудова заетост и ниско ниво на образование. Териториално обособените жилищни зони не са включени в регулационния план и често се отличават с лоша инфраструктира и липса на обществени услуги, а броят на незаконните къщи е относително висок.

Ромите не са отскоро на Балканите – същестуват записки за това, че ромите са пристигнали в България преди повече от 800 години.  Въпреки това, значителен брой семейства не притежават недвижимо имущество. Когато през 1950 г.  е приета законовата рамка за усядането на номадите, голяма част от ромите се задължават да се устроят в близост до ТКЗС-та или фабрики. По време на демократичния преход и след реституцията на частните земи, много от тях разбират, че живеят върху земя, принадлежаща на други хора или на общината. Положението е допълнително утежнено от миграцията в градовете в опити за намиране на работа, заради което тези обособени места бързо се разрастнаха.

Дискриминацията и маргинализацияу6та доведоха до вътрешна миграция и самоизолация, а обособените жилищни зони все повече се сегрегираха и придобиваха собствен облик. В някои случаи тези квартали са игнорирани и условията в тях се влошават, в други – общините работят за подобряване на хигиената и пътищата. Но във всички случаи непритежаването на имущество и незаконните постройки допринесят за несигурността, страха от принудително изселване и липса на основа, върху която да се построи здрава и стабилна общност.

Тръст за социална алтернатива вярва, че здравата общност е първата стъпка към здравото семейство, което е предпоставка за по-добри постижения на децата и младежта. Притежанието на имущество създава условия за създаване на икономически независими общества и отваря вратата към по-добри икономически възможности. Поради тези причини, ние подкрепяме проекти, които ще помогнат на ромските семейства да се възползват от промяната в Закона за жилищно устройство и ще узаконят домове, които покриват всички нужни правни и структурни изисквания.