Добрата жилищна среда – първа стъпка към успех за най-уязвимите семейства

Криси е на 17 години и от 2 месеца е майка на малкия Емир. Двамата живеят в едностайно жилище в кв. "Филиповци" в София с още 13 души – възрастният дядо на Криси, неговите две сестри, които са инвалиди, леля й с петте си деца и още 4 братя и сестри на младата майка. Битовите условия в жилището са повече от лоши, а единствените доходи на семейството са инвалидните пенсии на двете възрастни жени.

Подобна е ситуацията и на много други бременни жени и млади майки, включени в проекта за специализирана патронажна грижа „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ (ЗЗБЗБ), изпълнявана от фондация "Тръст за социална алтернатива", (ТСА) в подкрепа на семейства от уязвими общности. Много от тях живеят в незаконни жилища, без документи за самоличност и достъп до услуги, а историите им бяха споделени от участниците в заседание на Местния консултативен съвет по програмата.

Срещата се проведе на 8 януари в Столична община и събра екипа на "Заедно-здраво бебе, здраво бъдеще", лекари, представители на партньорски организации и институции. Във фокуса този път беше темата за важността на сигурната и безопасна среда върху доброто здраве на бременните жени, младите майки и техните деца.

Участниците се запознаха с модела на американската програма Housing First (Първо жилището), създадена през 1980-те години и изпълнявана вече в няколко европейски държави. Тя предвижда предоставяне на жилища на семейства в риск, финансова подкрепа за наема и битовите сметки, както и интензивна работа със социален работник – всичко това като първа стъпка към прекъсване на порочния кръг на бедността. А резултатите са налице – по-малко случаи на бездомност, психически по-устойчиви майки, подобряване на съня и по-малко поведенчески проблеми при децата, по-добри икономически резултати.

ТСА направи заявка за работа с партньори на местно и национално ниво в посока пилотиране на подобни ефективни интервенции за най-уязвимите. Междувременно работата по проекта бележи добри резултати сред общо 131 семейства в подкрепа млади майки и техните деца до 2-годишна възраст.