Даряваме 10 000 лв. за предпазни средства срещу коронавируса

Фондация „Тръст за социална алтернатива" дари 10 000 лева, за да подпомогне усилията срещу разпростанението на коронавируса. Дарението е за Национална мрежа на здравните медиатори в подкрепа на тяхната засилена работа за противодействие на COVID-19. Здравните медиатори работят усилено на терен във високорискови общности, с повишена мобилност, както и със семейства, които нямат нужната информация за ситуацията в страната и необходимостта от предприемане на мерки за опазване.

230 здравни медиатори ще бъдат оборудвани с необходимите маски, очила, защитни костюми и санитарни материали. По време на работата си, те оперират в повече от 230 общности с над 2000 лица в тях.

Дейността на медиаторите повишава информираността за коронавируса, както и дава възможност на хората от ромските общности и уязвимите групи да се предпазват по-добре.

Вие също можете да помогнете срещу разпространението на коронавируса, като дарите средства за закупуване на санитарни и дезинфекциращи материали и препарати, които ще са от полза на хора от уязвими общности, живеещи в крайна бедност и изолираност, без достъп до чиста вода и електричество.

Може да дарите директно на ТСА, като ни пишете на следния и-мейл: Donate@tsa-bulgaria.org